جرح و تعدیل شهود

 جرح و تعدیل شهود جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است. [۱] ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می‌باشد که در مقابل تعدیل بکار می‌رود. [۲] جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت …

جرح و تعدیل شهود ادامه مطلب »