مجازات های جایگزین حبس

زمان مطالعه: ۲ دقیقه مشاوره حقوقی مجازات های جایگزین حبس ۱- درباره تاثیر و بازدارندگی مجازات حبس تردید وجود دارد به ویژه اگر از نظر نیروی انسانی و امکانات مالی و تجهیزات امکان آموزش و بازسازی شخصیت زندانی وجود نداشته باشد. مشکلی که گمان می‌رود هم‌اکنون نظام قضایی و زندان‌های ما با آن مواجه هستند. ٢- با این مقدمه …

مجازات های جایگزین حبس ادامه مطلب »