حکم به محکومیت انجام خدمات عمومی رایگان

حکم به محکومیت انجام خدمات عمومی رایگان انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور …

حکم به محکومیت انجام خدمات عمومی رایگان ادامه مطلب »