مبانی خسارت توافقی

مبانی خسارت توافقی توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات  روزمره مشاهده می­شود، و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارتند از: 1-قانون اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است، در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی اولین …

مبانی خسارت توافقی ادامه مطلب »