خسارت معنوی از دیدگاه فقها

خسارت معنوی در حقوق ایران

حقوق وکالت بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه . انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال …

خسارت معنوی در حقوق ایران ادامه مطلب »

خسارت معنوی

خسارت معنوی در بنای فقها در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاجرح و …

خسارت معنوی ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن