خسارت معنوی در حقوق ایران

حقوق وکالت بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه . انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال …

خسارت معنوی در حقوق ایران ادامه مطلب »