آثار قراردادهای اداری (effects of contract administrative

 آثار قراردادهای اداری آثار قرارداد اداری به آثار قراردادهایی گفته می‌شود که، لاقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده؛ به منظور تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.[۱]

خسارت معنوی در حقوق ایران

حقوق وکالت بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه . انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص…

خسارت معنوی درحقوق

حقوق وکالت خسارت در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت. ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه…

خسارت معنوی چیست؟

خسارت در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت. ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله…

خسارت کارمند به اموال دولتی

موضوع : نظریه اداره حقوقی مبنی بر خسارت کارمند به اموال دولتی تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . سوال : چنانچه کارمندی که در زمان حیات به اموال…