قراردادهای تجاری

خطائص قراردادهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است . مقدمه برای درک مفهوم قرارداد تجاری باید قاعدتاً به قانون تجارت ایران مراجعه کرد. ولی در این قانون فصل خاصی برای بحث از قراردادهای تجاری پیش بینی نشده است. پس برای بررسی این مسئله باید از منابع …

قراردادهای تجاری ادامه مطلب »