خطای محض

دیه عاقله ( مقاله دوم )

دیه عاقله محقق : ابوالقاسم علیان نژادی تذکر : استفاده از مطالب و مقالات سایت تنها باذکر منبع www.lawgostar.com و نام محقق آن مجاز می باشد و در غیز اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد . مقدّمه یکى از وظایف علما و فقها، پاسدارى از احکام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى …

دیه عاقله ( مقاله دوم ) ادامه مطلب »

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

نویسنده : محمد هادی معرفت موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت ۰و نیز در تعبیر”آلت قتاله” دقت کرد. …

قتل عمد شبه عمد و خطای محض ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن