خطر تكرار جرم درسن

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت سوم دکتر محمد صالح ولیدی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ) فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION مقدمه : این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر زندان …

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان ادامه مطلب »

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار نویسنده : دکترشفیع شفیعی  تکرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری …

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار ادامه مطلب »

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

عنوان مقاله : خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار نویسنده : دکترشفیع شفیعی تکرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی …

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن