قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران‌ در خلیج فارس و دریای عمان

زمان مطالعه: ۴ دقیقه قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران‌ در خلیج فارس و دریای عمان‌ دریای سرزمینی‌ ماده ۱ ـ حاکمیت‌: جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود درخلیج فارس‌ ، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی ‌نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. …

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران‌ در خلیج فارس و دریای عمان ادامه مطلب »