اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری

اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری در نظام بین المللی حقوق بشر، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به نحو گسترده‌ای مورد حمایت قرار گرفته است.[1] همچنین جهت حمایت بیشتر از این حق، تلاش‌های بسیار زیادی برای الغای مجازات اعدام در سطوح مختلف صورت پذیرفته است.[2] …

اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری ادامه مطلب »