آیا اسقاط خیار غبن شامل غبن افحش نیز میشود

مشاوره حقوقی آیا اسقاط خیار غبن شامل غبن افحش نیز میشود در رأی صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران شمول شرط اسقاط خیار غبن نسبت به غبن افحش-یعنی تفاوت بسیار زیاد قیمت واقعی معامله و آنچه در قرارداد آمده است –  پذیرفته نشده است در حالی که در رای شعبه ۲۵ این …

آیا اسقاط خیار غبن شامل غبن افحش نیز میشود ادامه مطلب »