عدم رفع نقص در پرونده حقوقی

شخصی به علت عدم رفع نقص در پرونده­ ی حقوقی پس از تجدید نظرخواهی به استناد تبصره­ ی ۲ ماده­ ی ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظرخواهی وی صادر می ­شود. نسبت به همین قرار که قابل تجدید نظر می­ باشد تجدید نظرخواهی می­ کند. در این مرحله نیز به علت عدم …

عدم رفع نقص در پرونده حقوقی ادامه مطلب »