تجدیدنظر

تایپ: احسان نصوحی در این نوشته شما با قوانین احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ، آرای قابل تجدیدنظر ، مهلت تجدیدنظر ، دادخواست و مقدمات رسیدگی ، جهات تجدیدنظر آشنا می شوید . تجدیدنظر ‌فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ‌ماده 326 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در …

تجدیدنظر ادامه مطلب »