دادرس judge

دادرس judge دادرس اسم فاعل یا صفت فاعلی مرکب است.[۱] در لغت به کسی که به داد مظلوم می‌رسد و به کسی که به دادخواهی رسیدگی می‌کند دادرس گویند.[۲] دادرس نیز به معنای دادران، مجری عدالت است و نیز اسم خاص نام حکیمی از شاگردان جمشید جم و اسم نام روز چهاردهم از ماههای ملکی …

دادرس judge ادامه مطلب »