مهلت پرداخت دیه

در ماده ی 8 قانون دیات سابق گفته بود: مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف به ترتیب زیر است. الف- دیه ی قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست. ب- دیه ی قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود. ج- دیه ی …

مهلت پرداخت دیه ادامه مطلب »