دادورز (مأمورین اجرای احکام)

دادورز (مأمورین اجرای احکام) مأمور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمان بر است.[1] اجراء نیز در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای …

دادورز (مأمورین اجرای احکام) ادامه مطلب »