دادگاه انتظامی وکلای دادگستری

دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مقدمه: کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یکی از با سابقه‌ترین نهاد‌های صنفی در ایران هستند که تصدی امور مربوط به وکلای دادگستری و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان وکالت را به عهده دارند. وکالت در دادگستری و تشکیلات مربوط به وکلای دادگستری دارای مقررات دقیق و اعضای توانمندی …

دادگاه انتظامی وکلای دادگستری ادامه مطلب »