دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی نویسنده : علی غریبه  چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و دعاوی زیادی را سبب گردیده ، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور ،برای اشخاصی است که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آنها ندارند. در این صورت …

دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی ادامه مطلب »