صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

زمان مطالعه: ۸ دقیقه صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید نویسنده : فتح الله یاوری  مقدمه: قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و …

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید ادامه مطلب »