دادگاه کیفری بین المللی

دادگاه کیفری بین المللی چکیده: تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مهم بین المللی را داشته باشد همواره ضروری به نظر می رسیده سرانجام ، شرایط جدید بین المللی، 120 کشور جهان را بر آن داشت که به پیش نویس اساسنامه ای که به منظور تأسیس چنین دادگاهی تنظیم گردیده …

دادگاه کیفری بین المللی ادامه مطلب »