دادگستری (Justic administration)

 دادگستری (Justic administration) دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است.[1] در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه­ی تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات[2] مردم می­باشد.[3] از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می­کند. فلذا به …

دادگستری (Justic administration) ادامه مطلب »