نظام قضایی آلمان

زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه نظام قضایی آلمان با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.     ۱- محاکم در ایالت‌های آلمان     در ایالت آلمان، محاکم …

نظام قضایی آلمان ادامه مطلب »