حق زارعانه

حقوق وکالت آزمون وکالت حق زارعانه . با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مدنی و همچنین رأی اصراری شماره ۱ مورخ ۲۳/۱/۷۹ دیوانعالی کشور و همچنین اشاره به حق زارعانه در قوانین دیگری مثل ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت…

جعل دفترچه مرخصی

پرسش: شخصی مشخصات فرد دیگری را برای صدور برگ مرخصی در دفترچه مرخصی ثبت کرده و عکس خود را روی آن الصاق می کند و به مسئول امرمی دهد و او نیز مهر یگان را روی عکس می زند و…

مدت داوری

در یک قرارداد ، برای رسیدگی به اختلافات ، داور تعیین کرده ایم. داور برای صدور رای چقدر زمان دارد و ابتدا و انتهای این زمان از کی شروع می شود ؟ آیا اساسا “داوری” محدودیت زمانی دارد ؟ (در…

نفقه اولاد

دانستنی های حقوق به صورت تصویری

ماهیت حقوقی جهیزیه چیست؟

سؤال : ماهیت حقوقی جهیزیه چیست ؟ از اقلام جهیزیه آنچه درصورت « جهازیه نامه » احصاء می نمایند و به خانه شوهر برده می شود و از شوهر امضاء گرفته می شود و در منزل مشترک مستقر می گردد…