اعتبار نیت قربت در وقف

اعتبار نیت قربت در وقف تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgosttar.com مجاز است . کی از مسائلی که در فقه در کتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است که آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو که بر سبیل منع خلویا از شرایط …

اعتبار نیت قربت در وقف ادامه مطلب »