داوری در قراردادهای بیمه

زمان مطالعه: ۷ دقیقه داوری در قراردادهای بیمه امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به …

داوری در قراردادهای بیمه ادامه مطلب »