داوری زن در اسلام

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه داوری زن در اسلام نویسنده : آیت الله سید محمد حسن مرعشی  یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود …

داوری زن در اسلام ادامه مطلب »