۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : درخواست ممنوع الخروجی بدهکار

درخواست ممنوع الخروجی بدهکار

موضوع : نمونه درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد. ریاست محترم اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان ………. احتراما به استحضار می رساند اینجانب …….. فرزند ……… بستانکار پرونده اجرائی کلاسه ……… مطروحه در آن […]