رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور به گزارش حقوق گستر و به نقل از روزنامه رسمی – رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی…

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

مشاوره حقوقی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به…

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز مشاوره حقوقی رایگان شماره۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۱/۳/۱۳۹۵ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ هیأت…

نظریات مشورتی در مورد وقف

نظریات مشورتی در مورد وقف نظریه شماره ۱۵۱۲/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۵ «اصل مالکیت است نه وقفیت، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.» سؤال: چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم…

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریه شماره ۳۵۱/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۲ «قطع درختان اعم از مثمر و غیرمثمر بدون اجازه شهرداری جرم و قابل مجازات است.» سؤال: آیا باغات درختان میوه مانند باغ انگور و انار و انجیر و غیره… با…