فرق مهلت های معین شده در قانون و مرور زمان چیست؟

keyboard_arrow_up