دریافت اجرت المثل

اجرت‌المثل یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است….

نظریات مشورتی شامل موضوعات متفرقه

نظریات مشورتی شامل موضوعات متفرقه نظریه شماره ۸۵۷۵/۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ «امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع‌های مسکونی متعلق به تمام مالکین آپارتمان‌ها است و امتیاز برق سه فاز نیز در مالکیت تمام مالکین قرار دارد و از…

نظریات مشورتی در مورد کارشناس های دادگستری

نظریات مشورتی در مورد کارشناس های دادگستری نظریه شماره ۱۰۹۵/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۱ «اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد.» سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی و…

نظریات مشورتی در مورد شهرداری و کمسیون های آن

نظریات مشورتی در مورد شهرداری و کمسیون های آن نظریه شماره ۷۳۹۱/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۵ «شهرداری‌ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.» سؤال: نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری که مقرر داشته است «شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک…

اوراق قرضه

اوراق قرضه حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید. بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره…