۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : مدنی

ماهیت تهاتر

ماهیت تهاتر قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند. تهاتر در لغت به معنای تبادل كالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تكذیب كردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در […]

موجبات ارث در قانون مدنی

موجبات ارث در قانون مدنی ارث در لغت به معناي مالي است که از شخص متوفي (درگذشته) باقي مانده و در اصطلاح به معناي انتقال دارايي شخص متوفي به بازماندگان است که انتقال اموال و دارايي‌هاي شخص متوفي به بازماندگان، بدون اراده متوفي و بازماندگان او صورت مي‌گيرد.    اصطلاحات مرتبط در خصوص ارث درک […]

دادورز (مأمورين اجراي احكام)

دادورز (مأمورين اجراي احكام) مأمور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمان بر است.[1] اجراء نیز در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای […]

عقد شركت (societe)

عقد شركت (societe) عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و هم­دست شدن در کاری است.[1] عقد شرکت در اصطلاح عبارتند از این که شیی واحدی […]

عقد عاريه ( Borrowing – Loan)

عقد عاريه ( Borrowing – Loan) عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است.[1]عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه […]