وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع

یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد ماده 217 قانون مدنی مقرر می دارد : (( در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است )) . طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد جهت معامله …

وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع ادامه مطلب »