وکالت دادگستری در ترکیه

وکالت دادگستری در ترکیه قانون فعلی ترکیه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ ( ۱۳۱۷ ) به تصویب رسیده ولی بعد از ۲۵سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال ۱۹۶۳ ( ۱۳۴۲ ) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان …

وکالت دادگستری در ترکیه ادامه مطلب »