۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : کاراموزی دادگاه

نمونه پرونده های دادگاه

موضوع : نمونه پرونده های دادگاه در امور کیفری تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد. کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری)  موضوع پرنده : قمار بازی متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش اتهام : قمار بازی رای […]