حقوق اداری و استخدامی

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دکتر صدرزاده افشار  1- منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه2،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند. درآنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند: وکلای …

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه ادامه مطلب »

داوری زن در اسلام

داوری زن در اسلام نویسنده : آیت الله سید محمد حسن مرعشی  یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود …

داوری زن در اسلام ادامه مطلب »

زندانهای هلند وموسسات وابسته به آن

زندانهای هلند وموسسات وابسته به آن نویسنده : دکترتقی فقیه بطوریکه در شماره نهم سال گذشته اعلام نمودیم یکی از زمینه های اساسی کارمامطالعه در خصوص زندانها وبررسی امور وشرایطی است که به بهبود محییط داخلی زندان وپرورش روحیه تازه درزندانی وایجاد وسایل تنبیه او منجر میگردد. درسال جدید موضوع کار درزندان مورد بحث قرارگرفت …

زندانهای هلند وموسسات وابسته به آن ادامه مطلب »

الزامی شدن دخالت وکیل در دادگاههای دادگستری

الزامی شدن دخالت وکیل در دادگاههای دادگستری نویسنده : فتح الله یاوری مستشار دیوان عالی کشور  دادگاههای دادگستری که طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی می باشند بدعاوی و شکایات و اختلافاتی که نزد آنها عنوان می شود بر وفق اصول و قواعد خاصی رسیدگی می نمایند که در قوانین آئین دادرسی …

الزامی شدن دخالت وکیل در دادگاههای دادگستری ادامه مطلب »

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران نویسنده : دکتر محمود آخوندی برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می کنم : ۱ _ مفهوم استقلال قاضی ۲ _ ضمانت اجراهای این استقلال ۳ _ جهات و علل تهدید کننده استقلال قضائی . گفتار اول مفهوم استقلال قضائی تعریف _ …

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران ادامه مطلب »

هیات منصفه ، متهم مجرم است یا خیر ؟

هیات منصفه ، متهم مجرم است یا خیر ؟ نویسنده : دکتر گودرز افتخارجهرمی  هیات منصفه ، به لحاظ ریشه عمیقی که در قوانین اساسی وعادی کشور ما دارد وازآن جهت که ذهن جامعه علمی حقوق را کم وبیش به خود مشغول ساخته است ، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. با این همه ، …

هیات منصفه ، متهم مجرم است یا خیر ؟ ادامه مطلب »

نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفر

نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفر دکتر محمد آشوری  کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای کلاسیک بلکه تا چند دهه پیش نیز زیان دیده از جرم نقش چندانی در طرح تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری بویژه در کشور های غربی ایفا …

نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفر ادامه مطلب »

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

نویسنده : محمد هادی معرفت موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت ۰و نیز در تعبیر”آلت قتاله” دقت کرد. …

قتل عمد شبه عمد و خطای محض ادامه مطلب »

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی …

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری ادامه مطلب »

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری وفلسفه تاسیس آن تاریخ روایتی تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروایان ستمگر واسارتها ورنجها و پریشانی های ملل محروم جهان طی قرون متمادی است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان می دهد که چگونه انسان این گوهر والای آفرینش در روزگار سیاه جهل و استبداد درافت وخیزی نومیدانه برای …

دیوان عدالت اداری ادامه مطلب »

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری  نویسنده :  محمدحسن آشتیانی یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده ۱۰، مواد ۱۶ و ۱۸، تبصره دو ذیل ماده ۲۱ و مواد ۳۷ و ۴۲ …

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن