علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه

حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت …

علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه ادامه مطلب »