جزوه آزمون وکالت
حقوق مدنی

مقايسه حق عينی با حق دينی

مقايسه حق عينی با حق دينی – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع حق عینی و دینی پرداخته شده است. حق عينی از جهات گوناگون با حق ديني تفاوت دارد :

1.در حق عينی فقط دو عنصر موضوع حق و مالك آن وجود دارد و حال آنكه برای تصور حق دينی وجود سه عنصر زير ضروری است:

اول – طلبكار يا صاحب حق

دوم – مديون كه ملزم به اجراي تعهد است

سوم – موضوع حق يا تعهد

2. موضوع حق عينی هميشه يك شي مادی است و بايد در خارج معين باشد. ولي حق دينی ممكن است ناظر به انجام دادن كار و خودداري از آن نيز باشد و اختصاص به اشياء ندارد. در مواردي هم كه موضوع حق دينی شی است ، مي تواند عين معين باشد يا كلی.

بیشتر بخوانید:

حق انتفاع چیست و چه شرایطی دارد؟

3. اسباب ايجاد حق عيني محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عينی را قانون معين مي كند. ولی حق دينی رابطه خاص دو طرف آن و تابع حكومت اراده است. يكی از منابع مهم حق دينی قرارداد است.

4. حق عينی در برابر همه قابل استناد است ولي حق ديني نسبت به شخص مديون قابل اجرا است و دائن براي وصول طلب خود و اجراي تعهد تنها به او مي تواند رجوع كند و به همين مناسبت حق عيني مطلق و حق ديني نسبی است.

5. حق عينی متضمن حق تعقيب است: يعني صاحب آن مي تواند مال خود را در دست هركس بيابيد مطالبه كند. ولي حق ديني حاوي حق تعقيب نيست و موضوع آن را فقط از شخص مديون مي توان خواست .

6. حق عينی متضمن حق تقدم براي مالك آن است : به اين معني كه هرگاه در خصوص استفاده از شي معين بين طلبكار و صاحب حق عيني اختلاف شود اجراي حق عيني بر طلب ساده برتری دارد.

مقايسه حق عينی با حق دينی

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا