حقوق مدنی

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع اخذ پایان کار ملک پرداخته شده است. گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید می کند.

اخذ پایان کار به وسیله مالک رسمی ملک انجام می شود؛ اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت بنا شده باشد، معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد. در مواردی که ملک فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. البته در مواردی نیز ممکن است شهرداری به دلایل غیرموجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی، شخص ذی نفع می تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار

در این دعوا، خواهان شخصی است که از صدور پایان کار نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند. این شخص می تواند مالک، فروشنده یا پیش فروشنده ملک و یا سازنده ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر شخص متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم. همچنین در مواردی که موضوع دادخواست الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خوانده دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود. دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوی نیز دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

در این دعوی کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد. همچنین باید گفت که اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست.

نحوه اجرای رای

پس از قطعیت حکم، محکوم له (خواهان) می تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجرائیه، به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند. برای مطالب هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له، نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجرائیه صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد. اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی، حسین اقدامی

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا