حقوق تجارت

اسم تجارتی چیست؟

اسم تجارتی چیست؟ اسم تجارتی عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او خود را تحت آن عنوان معرفی و مشهور می کند. اسم شرکت که گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد، گاه صرفاً فانتزی است و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد، الزاماً اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده و قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل نقل و انتقال است (ماده 579 قانون تجارت). به همین دلیل، جز در مورد شرکت تضامنی، اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ زیرا اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

به چه کسی تاجر می گویند؟

تفاوت اسم تجارتی با ثبت تجارتی

بیشتر بخوانید

اسم تجارتی چیست؟ – تفاوت اسم تجارتی با ثبت تجارتی در این است که ثبت تجارتی مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او؛ در صورتی که اسم تجارتی فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند. به موجب ماده 576 قانون تجارت: «ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند». در حال حاضر منظور از «وزارت عدلیه»، «قوه قضاییه» است. همچنین به موجب ماده 581 همین قانون: «در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد داشت».

حمایت از اسم تجارتی ثبت شده

به موجب ماده 578 ق.ت: «اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد». طبق این ماده حمایت از اسم تجاری موکول به این است که اسم مزبور قبلا به ثبت رسیده باشد. این در حالی است که طبق بند آخر قسمت 3 ماده 7 مکرر (قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی) نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه، یا ثت آن باشد در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت چه جزء علامت کارخانه یا تجارتی باشد یا نباشد. انحصار اسم ثبت شده تا جایی است که هیچ شخص دیگی ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد، نمی تواند از آن اسم تجارتی ثبت شده استفاده نماید.

آیا اسم تجارتی قابل انتقال است؟ بله. به موجب ماده 579 ق.ت: «اسم تجارتی قابل انتقال است». با این توضیح که اگر اسم تجارتی با نام خانوادگی تاجر یکی باشد، فروش اسم تجارتی، تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند. لازم به ذکر است که به موجب ماده 580 همین قانون، مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا