جزوه آزمون وکالت
حقوق خانواده

آیا دختر برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟

آیا دختر برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟ به موجب ماده 1043 قانون مدنی: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید». در حال حاضر منظور از دادگاه مدنی خاص همان دادگاه خانواده است.

باید توجه داشت که ملاک در ماده یاد شده، بکارت دختر است نه شوهر نکردن؛ بنابراین در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از هم بستری طلاق گرفته همین حکم جاری است. همچنین از طرف دیگر می توان گفت چنانچه بکارت دختری در اثر بیماری یا جراحت یا ورزش زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که در عرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.

توصیه می شود مطلب زیر را نیز مطالعه کنید:

استرداد هدایای نامزدی و شرایط آن

در فقه باکره به دختری گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه (نزدیکی) زایل نگردیده باشد و اگر بکارت دختر از طریق غیر مواقعه از بین رود چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب است. البته در حکم باکره بودن چنین دختری از جهت بقای ولایت پدر و جد پدری است ولی زوال بکارت با وطی و غیره محقق خواهد شد. اما اگر بکارت با مواقعه زایل گردد، ولایت پدر و جد پدری ساقط می شود.

آیا دختر برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟ – عده از فقها ازاله بکارت با شبهه و زنا را نیز باعث سقوط ولایت پدر یا جد پدری نمی دانند؛ اما بسیاری از فقهای معاصر احتمال سقوط آن را چندان بعید ندانسته اند. فتوا و رویه قضایی نیز فعلا بر همین نظر (سقوط ولایت پدر یا جد پدری) استوار است. به موجب رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 29/03/1363 دخول و ازاله بکارت، چه مشروع باشد چه نامشروع، موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولایت پدر نیست.

سقوط ولایت پدر در اجازه ازدواج

در ماده 1043 قانون مدنی مقرر شده است که هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می شود و دختر می تواند از دادگاه مجوز نکاح اخذ کند. بنابراین چنانچه ولّی در صورت وجود خواستگاری شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او با حکم دادگاه ساقط می شود. همچنین هرگاه ولّی دختر غایب بوده و به او دسترسی نباشد اذن او معتبر نیست.

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا