آئین دادرسی مدنی

ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟

ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟ – به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: … 2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد…».

به موجب بند 2 ماده 84 یکی از جهات ایراد خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا آن است که دعوای مطروحه بین او و خواهان قبلا اقامه و تحت رسیدگی باشد، اعم از اینکه در همان دادگاه باشد یا دادگاه دیگر. همچنین به موجب بند 2 ماده 84 خوانده علاوه بر جهت فوق می تواند به این جهت که دعوای مطروحه با دعوای دیگری که در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تحت رسیدگی است و ارتباط کامل دارد به دادگاه ایراد کند.

بیشتر بدانید:

ایراد به صلاحیت دادگاه و شرایط آن

ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟ – در مورد اینکه چه دعوایی با دعوای دیگر ارتباط کامل دارد می توان گفت چنانچه نتیجه رسیدگی به دعوا در نتیجه رسیدگی به دعوای دیگر تاثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد. به عنوان مثال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دعوایی است که از ناحیه مستاجر به طرفیت موجر مطرح می گردد. دعوای تخلیه به لحاظ نیاز شخصی نیز دعوایی است که از سوی موجر به طرفیت مستاجر اقامه می شود. به دلالت تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورتی که این دو دعوا مطرح باشند رسیدگی به دعوای تنظیم سند متوقف بر نتیجه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود چرا که نتیجه دعوای تخلیه در دعوای تنظیم سند موثر است و اگر پرونده منجر به صدور حکم قطعی تخلیه گردید تنظیم سند رسمی اجاره دیگر معنا نخواهد داشت و این دو دعوا قطعا دعوای مرتبط هستند.

لازم به ذکر است ایراد به استناد بند 2 ماده 84 مستلزم این امر است که طرفین هر دو پرونده واحد باشند و الا این ایراد مردود اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا