جزوه آزمون وکالت
حقوق تجارت

مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد؟ به موجب ماده 440 قانون تجارت مصوب 1311: «محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می کند». دادگاه اصولاً می باید در ضمن حکم ورشکستگی؛ تاریخ توقف و عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین نماید. البته چنانچه امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه باشد اساساً تعیین عضو ناظر مورد پیدا نمی کند. این نکته در ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به این نحو مقرر شده است: «در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد». بنابراین تصفیه امور ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صورت های زیر انجام می شود:

بیشتر بخوانید:

ورشکستگی و آثار آن

الف) در حوزه دادگاه عمومی اداره تصفیه تشکیل نشده است که در این صورت تصفیه مطابق قانون تجارت انجام می گیرد.

ب) در حوزه دادگاه عمومی که اداره تصفیه تشکیل شده است، تصفیه مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می گیرد.

مدیر تصفیه معمولا از میان تجار انتخاب شده و از طرف دادگاه برای وی حق الزحمه مناسبی نیز در نظر گرفته می شود (ماده 442 قانون تجارت).

وظایف مدیر تصفیه

مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد؟ – مطابق مواد قانون تجارت می توان وظایف مدیر تصفیه را به شرح ذیل نام برد:

1- در صورتی که امر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد، مدیر تصفیه فقط حق تقاضای مهر و موم اموال را دارد (ماده 443). لازم به ذکر است که انجام عملیات مهر و موم جزو وظایف عضو ناظر است.

2- مستثنیات مهر و موم با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف اموال خارج می گردد (ماده 444).

3- فروش اموال سریع الفساد ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه انجام می شود (ماده 445).

4- تحویل گرفتن دفاتر و اوراق تجارتی دارای وعده نزدیک معد اخذ قبولی، اعمال اقدامات تامینی ورشکسته قبل از تنظیم صورت دارایی از وظایف مدیر تصفیه است (ماده 446).

5- تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته از وظایف مدیر تصفیه است، البته در صورتی که این امر قبلا توسط خود تاجر ورشکسته انجام نشده باشد (ماده 449 و 451).

6- تنظیم صورت خلاصه وضعیت ورشکسته، علل ورشکستگی و نوع آن (ماده 454).

7- تحویل گرفتن کلیه اموال ورشکسته (ماده 456).

8- مداومت در وصول مطالبات و فروش اثاثیه خانه و مال التجاره ورشکسته (ماده 457).

9- نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذی نفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد (ماد 458).

10- انجام اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته (ماده 461).

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا