جزوه آزمون وکالت
آئین دادرسی مدنی

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی – پس از آنکه احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد، جهت صدور سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات به دست آمده سند تفکیکی صادر کند. این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس، مقدمه تنظیم سند تفکیکی است. در صورت مجلس تفکیکی، تنها حدود چهارگانه هریک از بخش های اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره آنها ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمی شود. لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی صرفاً در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند. بنابراین املاکی که قابل افراز نیستند، قاعدتاً امکان صدور صورت مجلس تفکیکی برای آنها وجود ندارد.

بیشتر بدانید:

الزاه به تنظیم سند رسمی ملک

چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند، خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه تنظیم شده الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بخواهد. همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است. در همه این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است، ملزم به گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

برای اخذ صورت مجلس تفکیکی، ابتدا باید گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری گرفته شود. بر این اساس چنانچه ساختمان موردنظر پایان کار ندارد، خواهان باید در دادخواست خود، الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا در مقام اجرا دچار مشکل نشود.

طرفین دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی و دادگاه صالح بر آن

اخذ صورت مجلس تفکیکی، اولا وظیفه مالک رسمی ملک است؛ اما ممکن است، شخص دیگری نیز در قالب قراردادی (مبایعه نامه، مشارکت در ساخت و غیره) که با خواهان منعقد کرده است، متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد. به این ترتیب علاوه بر مالک رسمی، متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد. خوانده اصلی این دعوا، مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می شود، مالک رسمی است نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است. هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع می برد می تواند دعوا را مطرح کند. در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوی نیز طبق قاعده باید گفت دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه اجرای رای

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی – محکوم له (خواهان) می تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجرائیه، به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود که صورت مجلس تفکیکی را اخذ کند. در صورت بی توجهی محکوم علیه به حکم صادر شده و دستور مقام قضایی، خواهان می تواند با هزینه خودش اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی کند و هزینه های انجام شده را به اضافه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد از محکوم علیه مطالبه کند.

چند نکته

1- صورت مجلس تفکیکی مقدمه گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال می باشد. به همین دلیل معمولا ضمن دادخواست، الزام به تنظیم سند رسمی خواسته می شود.

2- برای اخذ صورت مجلس تفکیکی، رعایت ماده 101 قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه شهرداری الزامی است.

3- بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدله نیست.

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا