آئین دادرسی مدنی

تبادل لوايح در تجدیدنظرخواهی چگونه انجام می شود؟

تبادل لوايح در تجدیدنظرخواهی – به موجب ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد».

این ماده در مورد تبادل لوایح در تجدیدنظرخواهی است. شخصی که رای دادگاه به نفع اوست حق دارد از جهاتی که طرف او با اتکا به آنها می خواهد را صادره را از اعتبار ساقط کند مطلع شود تا در جهت ثبات و استحکام رای به جوابگویی برخیزد. به همین جهت در ماده مذکور مقرر شده مدیر دفتر باید یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا یعنی تجدیدنظرخوانده ارسال نماید.

بیشتر بدانید:

از چه جهاتی می توان تجدیدنظرخواهی کرد؟

مهلتی که مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف آن مهلت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائنم آن را برای تجدیدنظرخوانده بفرستد دو روز است. گذشت مهلت دو روز تکلیف مدیر را ساقط نمی کند و در هر حال او باید این وظیفه را انجام دهد و اقدام او در خارج از مدت دو روز نوعی تخلف اداری است. بدیهی است در صورتی که دادخواست تجدیدنظر به طور ناقص تقدیم دفتر دادگاه بدوی گردد، مهلت دو روزه از تاریخ رفع نقص محاسبه خواهد شد.

تبادل لوايح در تجدیدنظرخواهی – ماده 364 منحصر به تجدیدنظرخواهی از احکام نیست بلکه اگر در مورد قرارها نیز تجدیدنظرخواهی شود مدیر دفتر وظیفه خواهد داشت نسخه دوم و ضمائم دادخواست تجدیدنظر را برای طرف دعوا ارسال نماید. اما چنانچه تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قطعی صورت گیرد چون خللی به حقوق طرف دعوا وارد نمی شود شاید بتوان گفت مدیر دفتر باید بدون تبادل لوایح پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. هر چند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 5071 مورخ 10/08/1373 اعلام نموده است دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای قطعی باید پس از انجام تشریفات قانونی به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و منظور از تشریفات قانونی تبادل لوایح است.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا