جزوه آزمون وکالت
حقوق تجارت

تبديل سهام بانام به بی نام و بالعکس

تبديل سهام بانام به بی نام و بالعکس – مطابق ماده 43 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تبدیل سهام عبارت است از تغییر نوع سهام شرکت از سهام بی‌نام به سهام بانام و بالعکس به موجب مقررات اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت.

تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام

به موجب ماده ۴۴ لایحه قانونی، به منظور تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، در سه نوبت و هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش‌ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از پایان مهلت مذکور، کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.

تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام

تبديل سهام بانام به بی نام – تبدیل سهام بانام به بی‌نام تشریفات ساده‌ای دارد. برابر ماده ۴۷ لایحه قانونی، به منظور تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر شده و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهم داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید:

سهام شرکت چیست

ضمانت اجرای عدم مراجعه سهامداران برای تعویض سهام

قانونگذار ابطال سهم و خروج سهامدار از جمع شرکای شرکت را ضمانت اجرای عدم تبدیل سهام بی‌نام با سهام بانام قرار داده است. این در حالی است که اگر دارنده سهم بانام در موعد مقرر برای تعویض سهام به شرکت مراجعه نکند، سهم او به جای خود باقی خواهد بود. بر اساس ماده ۴۵ لایحه قانونی، اگر در مهلت شش ماهه مذکور در ماده ۴۴، سهام بی‌نام برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد، این سهام باطل شده تلقی و برابر تعداد آن، سهام بانام صادر می‌شود و در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، سهام جدید الصدور از طریق بورس و الا از طریق سیستم حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش‌ماهه ذکر شده در ماده ۴۴ و تنها در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می‌شود. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک‌ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در ماده ۴۵ تجدید خواهد شد.

پس از فروش سهامی که طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود، ابتدا هزینه‌های مترتبه مانند هزینه آگهی حراج و حق‌الزحمه کارگزار بورس کسر شده و بقیه آن توسط شرکت در حساب بانکی دارای بهره سپرده می‌شود. اگر سهامدار ظرف ده سال از تاریخ فروش سهم، سهام باطل شده را به شرکت ارائه دهد، مبلغ سپرده و بهره متعلقه به دستور شرکت، از طرف بانک به وی پرداخت می‌شود. پس از اتمام ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بدون صاحب تلقی شده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان به خزانه دولت منتقل شود (ماده ۴۶ لایحه قانونی). 

لازم به ذکر است مطابق تبصره ذیل ماده ۴۶ لایحه قانونی، هرگاه پس از تجدید حراج در نوبت سوم، مقداری از سهام بی‌نام به فروش نرسد، صاحبان این سهام که به شرکت مراجعه می‌کنند، به ترتیب زمان مراجعه به شرکت، اختیار خواهند داشت از خالص فروش سهامی که فروخته شده، به نسبت سهام بی‌نامی که در دست دارند، وجه نقد دریافت کرده و یا به همان تعداد، سهام بانام تحصیل نمایند. البته این ترتیب تا زمانی رعایت می‌شود که پول نقد و سهام فروخته نشده، هر دو در اختیار شرکت قرار داشته باشد.

در نقطه مقابل، اگر دارندگان سهام بانام برای تعویض سهام خود با سهام بی‌نام به شرکت مراجعه نکنند، بر خلاف تبدیل سهام بی‌نام به بانام، سهم آنان محفوظ خواهد بود؛ زیرا مشخصات آن‌ها در دفتر شرکت ثبت شده و هویت آنان برای شرکت نامعلوم نیست. به موجب بخش دوم ماده ۴۷ لایحه قانونی، پس از انقضای مهلت دو ماهه برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر زمان که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند، سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آن‌ها داده شود. 

شایان ذکر است که به موجب ماده ۴۹ لایحه قانونی، قانونگذار در مورد عدم تعویض سهام در موقع مقرر ضمانت اجرای یکسانی را نسبت به دارندگان سهام بانام و بی‌نام اعمال کرده است. بر اساس ماده فوق سهامدارانی که طبق مواد ۴۴ تا ۴۸ لایحه قانونی، سهام خود را تعویض ننموده باشند، نسبت به آن سهام از حق حضور و نیز حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام محروم خواهند شد.

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا