جزوه آزمون وکالت
آئین دادرسی مدنی

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری – وکلای دادگستری «وکلای عضو کانون وکلای دادگستری» مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمان و به ترتیب مقرر انجام دهند. همچنین اخلاق و رفتار آنها باید متناسب با مقام و منزلت شغل وکالت باشد. عدم رعایت موارد مزبور در محدوده مقررات تخلف انتظامی شماره می شود و مستوجب تعقیب و تحمل مجازات انتظامی است. ماده 76 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مجازات های انتظامی را که ممکن است وکیل دادگستری به سبب تخلف در معرض آن قرار گیرد را پیش بینی نموده است. مواد 77 به بعد آیین نامه نیز اعمالی را که تخلف شمرده می شود شمارش نموده و در هر مورد مجازات انتظامی قابل انطباق بر آن را مقرر نموده است.

تخلفات و مجازات های انتظامی وکلای  دادگستری

1- تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 1 و 2 (اخطار کتبی یا توبیخ با درج در پرونده) می باشد:

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری – تخلف از نظاماتی که کانون وکلای دادگستری تعیین می نماید مشمول مجازات انتظامی درجه 1 و 2 بوده و رئیس کانون مستقلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامی می تواند تعیین و اجرا کند، این امر مانع صلاحیت دادگاه انتظامی در تعیین این مجازات ها نخواهد بود (ماده 77 آیین نامه مذکور).

بیشتر بخوانید

2- تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون) می باشد:

شکایت از وکیل دادگستری – وکیل مکلف به انجام امور زیر می باشد و ضمانت اجرایی آن مجازات انتظامی درجه 3 خواهد بود (ماده 78 آیین نامه مذکور):

1- حضور وکیل در دادگاه الزامی است. وکیل باید در دیوان کیفر و دیوان جنایی (یا دادگاه قائم مقام آنها که به جرایم مربوط رسیدگی می نماید) و در محکمه ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده است (در مورد سایر محاکم) در صورتی که جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، حاضر شود. به موجب ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه وکیل برای حضور در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و هم زمانی آنها به گونه ای باشد که جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید. در تشخیص هم زمانی، مدت عرفی لازم برای جابه جایی بین دو دادگاه ولو در یک حوزه قضایی باید در نظر گرفته شود.

2- انجام کارهای معاضدتی الزامی است. وکیل باید کارهای معاضدت قضایی ارجاعی از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه ها در حدود قانون و نظامات ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد.

3- رویت نمودن اوراق ارسالی از کانون الزامی است. وکیل مکلف است کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه،‌ اخطار، رونوشت ادعانامه یا حکم را که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود قبول و رویت نموده و رسید دهد.

3- تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 3 و 4 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون یا تنزل درجه)‌می باشد (ماده 79 آیین نامه مذکور):

1- تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد.

2- عدم ارائه رسید در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید.

3- وکالت نمودن پس از انقضای مدت اعتبار پروانه.

4- عدم حضور، بدون عذر موجه در دادگاه به نحوی که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.

4- تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 4 (تنزل درجه) می باشد (ماده 80 آیین نامه مذکور):

1- در صورت ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت و همچنین در صورتی که به کار دیگری اشتغال یابد که منافی شئون وکالت است و علی رغم تذکر کانون به آن ادامه دهد.

2- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند.

3- در صورتی که به وسایل فریبنده تحصیل وکالت نماید.

4- در صورتی که زاید بر حق الوکاله مورد توافق با موکل یا زائد بر تعرفه قانونی، چنانچه قراردادی در بین نباشد و هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

5- چنانچه استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.

6- اگر پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.

7- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.

8- در صورتی که در یکی از وزارت خانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها وکالت نماید.

9- در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.

10- در صورتی که در مذاکرات کتبی یا شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی یا وکلا و اصحاب دعوا و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید.

بیشتر بدانید:

تعقیب انتظامی وکلای دادگستری

5- تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 5 (ممنوعیت از وکالت از 3 ماه تا 3 سال می باشد (ماده 81 آیین نامه مذکور):

1- چنانچه دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

2- در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل آگاه شده و آنها را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.

3- در صورت تخلف از قسم.

تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 6 (محرومیت دائم از شغل وکالت) می باشد (ماده 82 آیین نامه مذکور)

1- اگر بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای آیین نامه (یا از تاریخ دریافت پروانه) کتباً به آگاهی کانون رسانده و پروانه خود را تسلیم نماید. چنانچه در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد هر یک از شرایط را از دست دهد، باید ظرف ده روز از تاریخ از دست دادن شرط، کانون را کتباً آگاه نموده و پروانه خود را تسلیم دارد.

2- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.

3- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته تا حق موکل خود را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

4- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود. تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا