جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

سوالات آزمون وکالت 1392

سوالات آزمون وکالت 1392 – متن سوالات آزمون وکالت 1392 به صورت اختصاصی تایپ و در سایت حقوق گستر قرار گرفته است. کاربران محترم می توانند فایل کامل سوالات را در قالب  pdf در انتهای این مطلب دانلود نمایند. سوالات از سایت سازمان سنجش دریافت شده است.

دانلود:

سوالات آزمون وکالت 1393

سوالات آزمون وکالت 1394

بیشتر بخوانید

 

 

 1. قیم دعواي راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح نامه اي تنظیم نمود. این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟
 • با تصویب دادستان صحیح است.
 • با اطلاع قبلی دادستان، صلح صحیح است.
 • چون با رعایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازي به تصویب دادستان ندارد.
 • چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحیح نیست و فقط با رأي دادگاه می توان حل و فصل نمود.
 1. اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشی از عدم اجراي تعهد است، حتی اگـر قـوة قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیتی دارد؟
 • شرط به لحاظ غیرممکن بودن موضوع آن باطل است.
 • شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.
 • شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد.
 • شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیرقابل پیش بینی بوده است.
 1. اگر محجور در مقام وفاي به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ……………………..
 • قابل استرداد است.
 • قابل استرداد نیست.
 • فقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد.
 • فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیم یا ولی محجور آن را تنفیذ کند.
 1. شخصی دو کیلو شمش طلا به دیگري فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند فروشنده ظرف مدت یک ماه آن را تسلیم نماید. در زمان تسلیم مشخص می گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده، طلا نیست. در این صورت:
 • عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.
 • مشتري می تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرارداد را فسخ نماید.
 • عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که از جنس طلا نیست باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار تبعیض صفقه قابل فسخ است.
 • عقد بیع صحیح است و مشتري می تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طلا و مطابق با قرارداد تسلیم نماید.
 1. شخصی مال غیر را بدون اذن مالک آن تصرف نمود و به دیگري فروخت. اگر مال قبل از تسلیم به خریدار و بر اثر قوه قاهره تلف گردد، مالک ……………….. .
 • می تواند براي قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید.
 • می تواند براي قیمت عین و منافع به هر یک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید.
 • می تواند براي قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد.
 • زمانی می تواند براي منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد.
 1. در کلیه مواردي که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است، دادگاه موظف است:
 • بین اضرار عمدي و غیرعمدي قایل به تفکیک شود.
 • استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
 • بین فرض هاي آگاهی و عدم آگاهی مرتکب قایل به تفکیک شود.
 • هر سه گزینه صحیح است.
 1. شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است. مالک بموجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهاي واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. در صورتی که مشتري از غصب آگاه بوده مراجعه او به بایع چگونه است؟
 • حق مراجعه به بایع را ندارد.
 • حق دارد 10 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.
 • حق دارد 40 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.
 • حق دارد 50 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

جهت دانلود فایل سوالات بر روی عبارت روبرو کلیک کنید: دانلود

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا