حقوق جزا

لواط چیست و چه مجازاتی دارد؟

لواط چیست و چه مجازاتی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی جرم لواط و تفخیذ و حدود آنها پرداخته شده است. به موجب ماده 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر است».

نکات مرتبط با این ماده

1- تفاوت لواط با تفخیذ آن است که در تحقق لواط، دخول حداقل به اندازه ختنه گاه شرط است که به اصطلاح «لواط ایقابی» نامیده می شود، لیکن در تفخیذ دخولی صورت نمی گیرد و رابطه جنسی میان دو مرد صرفاً به اندازه قرار دادن اندام تناسلی میان ران ها یا نشیمن گاه است.

2- منظور از «مرد» در این ماده «انسان مذکر» است. بنابراین چنانچه فاعلی خنثی یا همان دو جنسی باشد از موضوع بحث خارج است.

بیشتر بخوانید:

زنا چیست و چه مجازاتی دارد؟

حد لواط چیست؟

به موجب ماده 234 همین قانون: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد».

مطابق قسمت نخست این ماده مجازات فاعل لواط در صورتی که واجد یکی از سه شرط ذیل باشد، اعدام است:

1- به صورت عنف مرتکب لواط شده باشد؛

2- مفعول را به انجام لواط اکراه نموده باشد؛

3- به هنگام عمل لواط واجد شرایط احصان باشد.

چنانچه فاعل لواط (لاطی) فاقد تمامی سه شرط فوق باشد، یعنی نه به عنف مرتکب لواط شده باشد و نه مفعول را اکراه نموده و نه واجد شرایط احصان باشد، مجازات او فقط یکصد ضربه شلاق خواهد بود.

تفخیذ چیست؟

به موجب ماده 235 قانون مذکور: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمن گاه انسان مذکر است.

تبصره – دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است».

این ماده در مقام بیان تعریف تفخیذ است. بنابراین تفخیذ نیز مانند لواط از جرایم اختصاصی مردان محسوب می شود.

در خصوص حد تفخیذ نیز ماده 236 مقرر نموده است: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره – در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است».

همچنین به موجب ماده 237 قانون مجازات اسلامی: «هم جنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد».

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا